Munkatársaim

foto_berta

 


Dr. Berta Eszter
egyetemi tanársegéd, PhD
belgyógyász, endokrinológus

részletek..

Tanulmányaimat a Debreceni Egyetemen végeztem, 2004-ben szereztem általános orvosi diplomámat. Ezt követően az I. számú Belgyógyászati Klinikán kezdtem el dolgozni, ahol hallgatóéveim alatt endokrinológiai témában tudományos diákköri munkát folytattam. Kiválóan megfelelt minősítéssel tettem szakvizsgát belgyógyászatból 2015-ben, majd endokrinológia és anyagcserebetegségekből 2018-ban.

Tudományos munkámat folyamatosan az Endokrinológia Tanszéken végeztem, ennek eredményeként PhD-dolgozatomat 2018-ban védtem meg summa cum laude minősítéssel „Vizsgálatok funkcionális pajzsmirigy betegségekben: Az endocrin orbitopathia képalkotó vizsgálattal detektálható autoimmun aktivitása, illetve a pajzsmirigy-funkció szerepe a kóros zsíranyagcsere kezelésében” címmel.

Az egészségügyi ellátórendszerek mögött álló gazdasági folyamatok, a nyújtott ellátás színvonalának javítása mindig is érdekelt, ezért orvos-közgazdász posztgraduális képzést végeztem Miskolcon 2012-ben. Angolból felsőfokú C1-szintű nyelvtudással rendelkezem. 2012. óta vagyok a Magyar Endokrinológia és Anyagcsere Társaság tagja, a Magyar Diabétesz Társasághoz 2017-ben csatlakoztam. Az Európai Endokrinológia Társaság tagja vagyok, rendszeresen veszek részt hazai és nemzetközi kongresszusokon, ahol előadásokkal, poszterekkel is szerepelek.

foto_bodor

 


Dr. habil. Bodor Miklós
egyetemi docens, PhD
belgyógyász, endokrinológus

részletek..

1994-ben szereztem általános orvosi diplomát a Debreceni Orvostudományi Egyetemen. Azóta a Debreceni Egyetem Belgyógyászati Klinikáján dolgozom, belgyógyászatból, kardiológiából, klinikai farmakológiából és endokrinológiából szakvizsgáztam. PhD és habilitáció tudományos fokozattal rendelkezem, egészségügyi menedzser MSc diplomám van, jelenleg tanszékvezető egyetemi docensként dolgozom. Több évtizede veszek részt fekvő- és járóbeteg ellátásban, döntően endokrinológiai eseteket kezelek, fő érdeklődési területem a pajzsmirigybetegségek és az agyalapi mirigy kórképeinek kezelése. A Magyar Endokrinológusok Társaságának vezetőségi tagja vagyok.

foto_felszeghy

 


Dr. Felszeghy Enikő

egyetemi adjunktus, PhD
gyermek-endokrinológus, -diabetológus

részletek..

1970-ben születettem Debrecenben. Gimnáziumi tanulmányaimat Püspökladányban, a Karacs Ferenc Gimnáziumban végeztem 1984-1988 között. Érettségi vizsgám után a Debreceni Orvostudományi Egyetem Általános Orvos Karára nyertem felvételt 1988-ban, ahol diplomámat 1994-ben summa cum laude minősítéssel szereztem meg.
Orvossá avatásom óta a DEOEC Gyermekklinikáján dolgozom. 1994-1995-ben a Pro Infantibus ösztöndíj lehetőséget nyújtott számomra, hogy 7 hónapig Bécsben, a Bécsi Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika pulmonológiai osztályán dolgozzam osztályos orvosként.
Csecsemő és Gyermekgyógyász szakvizsgám 1999-ben szereztem meg, kiválóan megfelelt minősítéssel. A szakvizsga után a gyermekgyógyászaton belül az endokrinológiai – diabetológiai munkacsoport munkájába kapcsolódtam be, az osztályos munka mellett szakrendelési feladatokat is elláttam, ezt azóta is folytatom. 20 éven át intenzív és koraszülött osztályos ügyeletben és csaknem 15 évig koraszülött transzportban is részt vállaltam. Jelenleg a DEKK Gyermekgyógyászati Intézet sürgősségi ambulanciáján ügyeletvezető vagyok.
Továbbképzésem része volt 2000-ben Prágában az Európai Gyermekendokrinológiai Társaság (ESPE) által szervezett Winterschool-on való részvétel.
2001-ben kiválóan megfelel minősítéssel endokrinológiai szakvizsgát, 2004-ben diabetológiából a Magyar Diabetológus társaság Diabetológusa címe szereztem. 2007 óta vezetem a Hajdú Bihar megyei Pumpacentrum gyermekgyógyászati részlegét.
2005-ben az Amerikai Endokrin Társaság nemzetközi ösztöndíját nyertem el, ennek segítségével külföldi kongresszusokon vehettem részt, tagja lettem az Amerikai Endokrin Társaságnak. 2006-ban a Magyar Állami Ösztöndíj Bizottság Állami Eötvös ösztöndíját nyertem meg, ennek során 3 hónapon át Giessenben endokrinológiai témájú kutatásban vettem részt.
Kezdetektől fogva kapcsolatban vagyok a gyermekkori elhízás problémakörével, tudományos munkámban is az elhízás következményeivel, túlsúly mértékére vonatkozó hazai adatok gyűjtésével és kialakulásuk folyamatával foglalkoztam.
A DEKK EFK Gyógytornász Szak oktatásának koordinációjával, a hallgatók vizsgáztatásával, az Általános Orvos Kar és a DE OEC EFK Diplomás Ápolói Szakának és Gyógytornász Szak tudományos munkájával, és az Angol nyelvű orvosképzéssel is foglalkozom.
Tagja vagyok a Magyar Gyermekgyógyász Társaságnak, a Magyar Diabetológiai Társaságnak, a Magyar Endokrin és Anyagcsere Társaságnak és a Magyar Lipidológiai Társaságnak.
Angol és orosz középfokú, német felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezem.
Magánorvosi praxisomban a DEKK Központi Kémia Labor hátterével és a 22 éve tartó klinikai munka nyújtotta tapasztalatával és kapcsolatrendszerével szeretném segíteni a gyermekgyógyászati, endokrinológiai vagy diabetológiai problémával hozzám fordulókat.

 


Dr. habil. Káplár Miklós

egyetemi docens, PhD
belgyógyász diabetológus

részletek..

Név DR. KÁPLÁR MIKLÓS
Tanulmányok 1979-1983
1984-1990
Pannonhalmi Bencés Gimnázium
Debreceni Orvostudományi Egyetem ÁOK
Végzettség Általános orvos (Debrecen, 1990), “cum laude”
Munkahely Debreceni Egyetem (DOTE, DEOEC, DEKK)
II. sz. Belgyógyászati Klinika (1990-2001) Belgyógyászati Intézet, Anyagcsere-betegségek Tanszék (2001 – ), egyetemi docens (2012 – )
Szakvizsgák Belgyógyász szakorvos (1995):jeles
Szakképzettségek Diabetológus (2001)
Gyógyítással kapcsolatos megbízatások Szakrendelés vezető (1995-): Diabetológia
Osztályvezető (2001-): Belgyógyászat, Anyagcsere-profil
Tudományos fokozat (PhD) klinikai orvostudomány – “Summa cum laude” (2002)
A thrombocíta-leukocíta vegyes aggregátum képződés, a trombocyta EDRF/NO termelés és a haematologiai tényezők változása diabetes mellitusban, szerepük az angiopathia kialakulásában
Habilitáció klinikai orvostudomány – “summa cum laude” (2010)
1-es és 2-es typusú cukorbetegek agyi kernigésének összehasonlító vizsgálata valamnt az arteria carotis intima-media vastagságának összefüggése a szérum mannóz-binding lectin szinttel
Társasági tagság Magyar Belgyógyászati Társaság
Magyar Biabetes Társaság
Magyar Atherosclerosis Társaság
European Association for the Study of Diabetes

foto_somodi

 


Dr. Somodi Sándor
egyetemi adjunktus, PhD
belgyógyász, endokrinológus

részletek..

Név Dr. Somodi Sándor
Tanulmányok 1992-1996
1996-2002
Földes Ferenc Gimnázium
Debreceni Egyetem ÁOK
Végzettség általános orvos (Debrecen, 2002), “summa cum laude”
Munkahely Debreceni Egyetem (DEOEC, DEKK)
Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet (2002-2005) Belgyógyászati Intézet, Anyagcsere-betegségek Tanszék (2005 – )
Szakvizsgák Belgyógyászat (2009) Endokrinológia és anyagcsere betegégek (2012) Klinikai Farmakológia (2014)
Szakképzettségek Obezitológia (2015)
Gyógyítással kapcsolatos megbízatások Szakrendelés vezető (2009-): Obesitas
SBO műszakvezető (2009-)
Tudományos fokozat (PhD) elméleti orvostudományok – “Summa cum laude” (2007)
A Kv1.3 csatornák inaktivációjának és farmakológiai tulajdonságainak vizsgálata
Habilitáció klinikai orvostudományok – “summa cum laude” (2018)
Dyslipidaemiák hatása a hormonrendszerre, a véralvadási és immunrendszerre különböző betegpopulációkban
Társasági tagság Magyar Endokrimológiai és Anyagcsere Társaság
Magyar Atherosclerosis Társaság Magyar Obezitológiai és Mozgásterápiás Társaság
European Society of Endocrinology

foto_sztanek

 


Dr. Sztanek Ferenc
egyetemi adjunktus, PhD
belgyógyász, diabetológus, endokrinológus

részletek..

Dr. Sztanek Ferenc 2006-ben szerzett általános orvosi diplomát a Debreceni Egyetemen „summa cum laude” minősítéssel. 2006-tól PhD-hallgatóként, majd 2009-től belgyógyász szakorvos jelöltként dolgozott a DE OEC Belgyógyászati Intézetében. 2013-ban belgyógyászatból, 2016-ban endokrinológiából szakvizsgázott, „kiválóan megfelelt” eredményekkel. 2015-ben diabetológiából tett sikeres licenszvizsgát. 2013-ban védte meg PhD-disszertációját, melynek címe: „A PON1 enzim paraoxonáz és laktonáz aktivitásának változása hemodializált és transzplantált krónikus veseelégtelen betegekben”. Érdeklődési területe a cukorbetegség, különös tekintettel a diabetes neuropathiára, illetve az endokrinológiai betegségek. Tagja a Magyar Diabetes Társaságnak, a Magyar Atherosclerosis Társaságnak és a Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaságnak. Jelenleg is a Debreceni Egyetem Belgyógyászati Klinikáján dolgozik, ahol 2016-ban osztályvezetői, 2017-ben egyetemi adjunktusi kinevezést kapott.

dd_foto_mma 

 

 
Molnárné Molnár Ágnes

diabetológus szakasszisztens

részletek..

Név MOLNÁRNÉ MOLNÁR ÁGNES
Tanulmányok 1987-1990
2001-2005
2006-2010
 
2010-2011
2014
Dienes László Egészségügyi Szakiskola, Debrecen
Bocskai István Gimnázium, Hajdúböszörmény
Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Ápolás és
Betegellátás alapképzés, Gyógytornász szak, Debrecen
Diabetológiai szakápoló képzés, Budapest
Gyógyászati segédeszköz forgalmazó képzés
Szakképesítés Általános ápolónő és asszisztens
Felnőtt szakápoló
Gyógytornász
Diabetológiai szakápoló – asszisztens
Diabetológiai edukátor
Gyógyászati segédeszköz forgalmazó
Munkahely Debreceni Egyetem (DOTE, DEOEC, DEKK)
I. sz. Belgyógyászati Klinika, későbbi megnevezés Belgyógyászati Intézet, Anyagcsere-betegségek Tanszéke
Szakmai megbízások 2010-2011
2016-
Changing Diabetes Program – koordinátor
Maygar Diabetes Társaság Web szerkesztőség – rovatvezető
Szakmai cikkek Egészségcentrum
2012 “Kézen fogják” a cukorbetegeket
2013 Cukorbetegen is sportoljunk
2013 Légy aktív, légy fitt, légy egészséges!
2014 Beszéljünk az alacsony vércukorról
Társasági tagság Magyar Diabetes Társaság
Lilly Hungária Tanácsadó Testület
2014 – az Európai Diabetes Társaság Edukációs Munkacsoportja (Diabetes Education Study Group – DESG)
General Comittee tagja
2016 – a Magyar Diabetes Társaság (MDT) szakdolgozói szekció vezetőségi tagja
Oktatás Gyógytornász hallgatók gyakorlati képzése
Nyelvismeret 2013 angol komplex B2 típusú szaknyelvvizsga
Elismerések 2012-14 Juhász Zsuzsa szakdolgozói konferencia, oklevél
dd-foto-szkzs

 
 
 
Szalayné Kónya Zsuzsanna
dietetikus

részletek..

Név SZALAYNÉ KÓNYA ZSUZSA
Tanulmányok 1982 – 1985
1989 – 1993
Egészségügyi Főiskola, Dietetikus szak, Budapest
Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, Budapest
Szakképzettség Dietetikus (Budapest, 1985)
Okleveles élelmiszeripari mérnök (Budapest, 1993) 
Munkahely     Debreceni
1985 – 1993
1993 – 2002
2002 – 2006
2006 – 
Egyetem  
Terápiás dietetikus
Élelmezési osztályvezető-helyettes
Táplálkozási tanácsadó vezetése
Dietetikai Szolgálat vezetője
Tevékenység Dietetikai szakrendelés járóbetegek részére
Fekvőbetegek dietetikai ellátásának ellenőrzése
Oktatás Dietetika oktatása a Debreceni Egyetemen
Táplálkozástudományi hallgatók oktatása
Élelmezésvezetők képzése
Szakmai elismerések 2007   „Az év terápiás dietetikusa”
2009   „Az év legeredményesebb dietetikai csapata”
2012   Miniszteri dicséret
Könyveim 2009   Fogyókúra 1500 kalóriával – férfiaknak
2009   Fogyókúra 1200 kalóriával – nőknek
2010   Diéta 1200 kalóriával
2011   Napi 1200 kalória az ideális testsúlyért
2012   Egészséges pH étrend
Szerkesztőségi tagság Új Diéta
Hippocrates
Közéleti tevékenység 1999 – 2010
2000 –
 
2008 –
 
2009 – 2011
Magyar Rákellenes Liga területi szervezet vezetőségi tag
Magyar Dietetikusok Országos Szövetség
vezetőségi tag
Magyar Dietetikusok Országos Szövetség
Etikai Bizottság, elnök
Dietetikai Humán Táplálkozási Szakmai
Kollégium, tag